Chua Han Son-Bo tat Van thu su loi

Sự tích Bồ tát Văn Thù Sư Lợi

 •   10/04/2017 10:45:00 PM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0

Đức Văn Thù Sư Lợi, khi chưa thành đạo thì Ngài là con thứ ba của vua Vô Tránh Niệm, tên là Vương Chúng Thái Tử. Nhờ phụ vương khuyên bảo, nên Ngài phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và Tăng chúng trọn ba tháng.

Chua Han Son-Bo tat pho hien

Sự tích Bồ tát Phổ Hiền

 •   02/04/2017 11:02:00 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0

Chua Han Son-Đai the chi bo tat

Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát

 •   29/03/2017 10:22:00 PM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0

Chua Han Son-Bo tat dia tang

Sự tích Bồ tát Địa Tạng

 •   27/03/2017 11:14:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bực Đẳng Giác trải đến vô lượng A Tăng Kỳ kiếp rồi. Ngài có lời đại nguyện rằng: Nếu Ngài chưa độ hết chúng sanh, thì Ngài không chứng quả Bồ Đề, và nếu sự thọ khổ trong địa ngục hãy còn, thì Ngài thề không chịu thành Phật.

Chua Han Son-Bo tat quan the am

Sự tích Bồ tát Quán Thế Âm

 •   27/03/2017 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0

Chua Han Son-Bo tat chuan de

Sự tích Bồ tát Chuẩn Đề

 •   24/03/2017 06:39:00 AM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0

Đức Chuẩn Đề vốn là Thất Cu Chi Phật Mẫu. Ngài thường thuyết Kinh Đà La Ni, nguyện cầu cho tất cả trong Thế gian và Xuất thế gian đều thành tựu những sự nghiệp tu tập. Vì tấm lòng từ bi vô hạn của Ngài với quần sanh như mẹ thương yêu đám con khờ, nên kêu là “Phật mẫu”.

Chua Han Son-Anh Phat

Phật và Đức Thích Ca Mâu Ni

 •   22/03/2017 11:11:00 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0

Đức Thích Ca Mâu Ni sáng lập ra Phật giáo. Phật là tên gọi tắt của chữ Buddha (Phật Đà) theo tiếng Phạn, chỉ người đã giác ngộ chân lý triệt để, có ý nghĩa “cổng thành diệu trí, đạo đăng viên giác” (thành tựu công đức của trí huệ vi diệu, đạo hạnh lên bậc viên giác). Phật có thể giúp mọi người giải trừ khổ não nhân sinh, là tôn thần trong Phật giáo, đối tượng chủ yếu được sùng bái.

Chua Han Son-Duc phat thich ca01

Sự tích Đức Phật Thích Ca kể chuyện Đức Phật Dược sư

 •   22/03/2017 04:52:00 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây